Souhlas se zpracováním osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů

Základní shrnutí

Společnost ESBE s.r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro níže uvedený účel, a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.


1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

  • Správcem Vašich osobních údajů je společnost ESBE s.r.o., se sídlem 9. května 24/22, 250 92 Šestajovice, identifikační číslo: 07795491, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 307312 (dále jen „správce“).
  • Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování 9. května 24/22, 250 92 Šestajovice, adresa elektronické pošty musso@slehame.cz, telefon +420 702 005 692.
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Účelem zpracování Vašich osobních údajů je účast na komentářích, recenzích a hodnocení.
 • Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je 3 roky, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Správce nevyužívá pro zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě další osoby zajišťující marketingové služby pro správce.
 • Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

 • Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
 • Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním Souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat zasláním emailové zprávy na email správce: musso@slehame.cz, s Předmětem: Odvolání souhlasu pro účel hodnocení.
 • Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
 • Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.